Vacants i 2ª fase d’admissió

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Curs 23-24

L’alumnat que va participar en la preinscripció i no va obtenir plaça per assignació o per la
gestió de la llista d’espera podrà participar en aquesta 2a fase d’admissió.

Període obert per alumnat sense preinscripció:
Cicles Mitjans: a partir del 8 de setembre
Cicles Superiors:  a partir del 13 de setembre

Vacants i 2n període d’admissió als Cicles Mitjans

 • Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure:
  • 1r: 27 vacants
  • 2n: 29 vacants
 • Atenció a Persones en Situació de Dependència
  • 1r: 10 vacants
  • 2n: 22 vacants
 • Veure vacants aquí

L’alumnat i famílies podrà realitzar la consulta a la web de preinscripció del Dept. d’Educació, a través d’un cercador de vacants o mitjançant els documents PDF que apareixeran publicats en aquesta mateixa web (la del Dept. d’Educació).

Presentació sol·licituds:

 • L’alumnat que va participar en la preinscripció i no va obtenir plaça per assignació o per la gestió de la llista d’espera podrà participar en aquesta 2a fase d’admissió.
 • El Dept. d’Educació té previst enviar un correu electrònic amb un enllaç a l’alumnat que pugui participar. Per accedir a l’enllaç cal que s’identifiquin amb el codi de la seva sol·licitud i el DNI, si és major d’edat, o el del seu tutor/a si és menor.
 • El període de presentació de sol·licituds en aquesta segona fase serà del 25 al 27 de juliol.
 • Es podran introduir fins a 5 peticions d’entre els centres, cicles i torns amb oferta de vacants en aquesta 2a fased’admissió.
 • Les sol·licituds s’assignaran, en primer lloc, a l’alumnat del procés de continuïtat i, posteriorment per als del procés per a la resta de l’alumnat, en els dos casos, ordenades d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés.
 • Alumnat de continuïtat:
 • Procés per a la resta d’alumnat:

Places disponibles: Un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula s’oferten les següents vacants:

 • Atenció a Persones en Situació de Depedència (matí)
  • 1r: 6
  • 2n: 27
 • Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure (matí)
  • 1r: 13
  • 2n: 29

Si esteu interessats HEU D’OMPLIR AQUEST FORMULARI. (termini: del 6 al 7 de setembre, ambdós inclosos)

Les persones interessades en una plaça han d’omplir aquest formulari i en cas de poder-vos assignar una plaça serem nosaltres qui ens posarem en contacte telefònicament amb vosaltres. La matrícula, en cas de contactar telefònicament, seria el dia 12 de setembre.

Aquestes places s’assignen:

En primer lloc a l’alumnat que ha participat en el procés ordinari, amb sol·licitud de preinscripció i no ha obtingut plaça, seguint l‘ordre decreixent de les puntuacions obtingudes per a l’accés al cicle corresponent (de la nota més alta a la més baixa de la qualificació obtinguda dels estudis de la via d’accés). En cas d’empat, l’assignació es farà per ordre de rebuda de la sol·licitud.

En segon lloc, a la resta d’alumnat, sense preinscripció, que compleixi els requisits d’accés i també seguint l’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes per a l’accés al cicle corresponent (de la nota més alta a la més baixa de la qualificació obtinguda dels estudis de la via d’accés). En cas d’empat, l’assignació es farà per ordre de rebuda de la sol·licitud.

Vacants i 2n període d’admissió als Cicles Superiors

 • Educació Infantil: 15 vacants, torn de matí.
 • A la resta de Cicles no hi ha places vacants.

La gestió de les places vacants es realitzarà de la següent manera:

 • Lloc: Secretaria
 • 10:00 h. Concocatòria de persones en llista d’espera per estricte ordre d’espera amb cita prèvia
 • 11:00 h. Convocatòria resta d’alumnat en llista d’espera sense cita prèvia.
  • En l’acte públic s’anomena per ordre a les persones de la llista d’espera que està ordenada  segons la via d’accés, d’acord amb l’ordre de petició, els criteris de prioritat i el número de desempat, i conté únicament les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció.
  • Cal puntualitat a la convocatoria a les 11:00 hores. Només es cridarà dues vegades. No respondre quan es crida un candidat o candidata suposa la pèrdua de plaça.
  • La no assistència o falta de puntualitat a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça. 
  • Si, un cop gestionada la llista d’espera, encara restessin vacants, aquestes s’oferiran a la segona fase d’admissió al setembre.
  • La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.
  • Els assistents a l’acte hauran de presentar el document acreditatiu d’identitat (DNI, NIE, o passaport). Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat (amb autorització i fotocòpia DNI de la persona que representa). 

 • Documentació que cal aportar:

  • Títol o resguard del títol (alumnat provinent d’ESO, batxillerat o altres titulacions).
  • Certificat d’estudis (proves d’accés, curs d’accés, homologacions).
  • Targeta sanitària.
  • Resolucio de NESE (si escau).
  • Document acreditatiu de dret a bonificació del preu públic.

 

Descarrega la llista aquí.

El llistat definitiu de vacants per aquesta segona fase es farà  públic el dia 5 de setembre.  Tant l’ampliació de peticions com l’assignació es gestionaran amb les vacants definitives que es publicaran el proper 5 de setembre.
 • Ensenyament i animació socioesportiva:
  • 1r curs: 21
  • 2n curs: 18
 • Educació Infantil:
  • Torn matí:
   • 1r curs: 5
   • 2n curs: 8
  • Torn tarda:
   • 1r curs: 10
   • 2n curs: 6
 • Integració social:
  • Torn matí:
   • 1r curs: 20
   • 2n curs: 16
  • Torn tarda:
   • 1r curs: 15
   • 2n curs: 4
 • Mediació Comunicativa
  • 1r curs: 11
  • 2n curs: 8

També podeu descarregar el document aquí.

 • Ensenyament i animació socioesportiva:
  • 1r curs: 21
  • 2n curs: 18
 • Educació Infantil:
  • Torn matí:
   • 1r curs: 5
   • 2n curs: 8
  • Torn tarda:
   • 1r curs: 10
   • 2n curs: 6
 • Integració social:
  • Torn matí:
   • 1r curs: 20
   • 2n curs: 15
  • Torn tarda:
   • 1r curs: 15
   • 2n curs: 4
 • Mediació Comunicativa
  • 1r curs: 11
  • 2n curs: 8

Un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula s’oferten les següents vacants:

 • CFGS Educació Infantil:
  • 1r Tarda: 2
 • CFGS Integració Social:
  • 1r Matí: 4
  • 1r Tarda: 15
 • CFGS Medicació Comunicativa:
  • 1r Tarda: 9
 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva:
  • 1r Matí: 17
13 i 14 de setembre: Les persones interessades en una d’aquestes places heu d’omplir AQUEST FORMULARI entre el 13 i el 14 de setembre i en cas de poder-vos-en assignar una serem nosaltres qui ens posarem en contacte telefònicament amb vosaltres el dia 15 de setembre.
 
15 de setembre: Contactarem telefònicament amb les persones que hagin obtingut una plaça.
 
18 de setembre: La matrícula, en cas d’haver estat contactat telefònicament, es durà a terme el dia 18 de setembre de 10:00 a 13:00h.