L’any 2005 som nomenats Centre d’atenció preferent a la pràctica esportiva per la Generalitat. Un any més tard, es crea l’Associació Esportiva Ferran Tallada per promocionar l’activitat esportiva entre els alumnes i en el nostre entorn.

L’associació  organitza activitats extraescolars de tipus esportiu i cultural, incloent-hi activitats i casals d’estiu. L’AMPA i la Direcció del centre formen part de la junta que la gestiona.