Dins de les instal·lacions de l’Institut Ferran Tallada s’ofereixen serveis complementaris d’associacions o empreses vinculades amb el centre. Els seus serveis cal abonar-los i no formen part de les activitats escolars del centre, per això hi poden participar persones que no siguin alumnes del Ferran Tallada prèvia contractació d’una assegurança expressa. Les normatives d’aquests serveix es publiquen a l’inici del curs.

Cafeteria “La Cantina”:

Ofereix esmorzars, dinars i berenars exclusivament als membres de la Comunitat Educativa. El servei es pot abonar mensualment, setmanalment o per usos individuals i puntuals. 

Més informació: A la Cafeteria.

 

Servei de migdia:

Es el servei que s’ofereix als alumnes per què puguin romandre al centre al migdia de 13:30 a 15:00 hores. Aquest servei inclou els serveis de cafeteria-menjador, monitoratge cultural i esportiu, biblioteca i mediateca. Cal abonar les despeses de manteniment del servei. 

Més informació: Consultar a Secretaria.