Des de 1992, l’Institut Ferran Tallada ofereix estudis de Formació professional. En un inici, l’oferta dels nostres estudis girava entorn la família professional de Serveis a la Comunitat, però des de ja fa uns anys i com a resultat del nostre compromís amb l’esport, també ofertem altres estudis de caire més esportiu.

Amb tot, proposem una formació professional de qualitat que combina continguts curriculars amb pràctiques a les empreses.

Som pioners a Barcelona amb la Formació Professional Dual, oferint beques laborals en escoles bressol municipals.

Educació i Serveis a la Comunitat

Educació Infantil

Cicle de Grau Superior

Integració Social

Cicle de Grau Superior

Mediació Comunicativa

Cicle de Grau Superior

Esports

Tècnic en Futbol

Cicle de Grau Mitjà
règim especial esports

Tècnic en Bàsquet

Cicle de Grau Mitjà
règim especial esports

Tècnic en Salvament i Socorrisme

Cicle de Grau Mitjà
règim especial esports

Altra formació complementària