Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Les qualificacions professionals incloses en el títol son:

  • Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social.
  • Organitzar i supervisar les activitats d’atenció a les unitats de convivència.
  • Entrenar la persona assistida en l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.
  • Supervisar les activitats d’inserció ocupacional.

Sortides professionals:

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
• Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
• Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
• Treballador/a familiar
• Auxiliar de tutela
• Tècnic/a d’integració social
• Educador/a d’educació especial
• Monitor/a de persones amb discapacitat
• Tècnic/a de mobilitat bàsica
• Mediador/a ocupacional i/o laboral
• Mediador/a comunitari/ària
• Mediador/a intercultural
• Tècnic/a en ocupació amb suport
• Tècnic/a d’acompanyament laboral
• Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Més informació: