La nostra política de qualitat

L’INS Ferran Tallada és un centre d’educació secundària i estudis postobligatoris, públic, de titularitat de l’Ajuntament i gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona. Acull alumnat a partir de 4t d’ESO, Batxillerat, Batxillerats esportius i Formació Professional.

Oferim a la ciutat de Barcelona i comarques els nostres estudis, potenciant el treball en xarxa, fent pràctiques en empreses i entitats del sector de Serveis a la Comunitat i el món esportiu relacionat amb el salvament i socorrisme, el futbol i el bàsquet. Participem des de fa més de 20 anys en projectes europeus i de mobilitat del nostre alumnat i professorat, afavorint la transmissió de coneixement entre països.

Vetllem per la qualitat dels nostres estudis i pel creixement personal del jovent matriculat al nostre centre. També vetllem perquè les persones en estudis professionalitzadors adquireixin totes les competències professionals, socials i personals que els permetin accedir al món laboral amb la millor garantia d’èxit.

El nostre centre disposa l’acreditació de la normativa ISO 9001:2015 com a eina per a la implementació de la Qualitat i Millora Contínua i, segons la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la política de la Qualitat de l’INS Ferran Tallada implica:

  • Incloure com a filosofia del centre els principis que regula el PQiMC (Projecte de Qualitat i Millora Contínua)
  • L’abast inclou tots els estudis següents: 4t d’ESO, Batxillerat estàndard, Batxillerat esportiu, Cicles Formatius de Grau Bàsic i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies Esportives i de Serveis a la Comunitat.
  • Actuar d’acord amb el projecte educatiu de centre.
  • Establir un compromís per part de l’institut vers la Qualitat i Millora Contínua, vetllant-ne l’assoliment mitjançant la gestió.
  • Passar anualment dues auditories: una interna i una externa, gestionada per l’empresa Bureau Veritas.

 

Barcelona, 16 d’octubre de 2023

Mapa de processos