Què significa la FP Dual?

La FP Dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual.

En l’àmbit pràctic, vol dir que un nombre determinat d’hores de formació s’imparteixen directament a l’empresa. L’alumnat treballa a l’empresa, i el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels aprenentatges que fèiem al centre educatiu. Significa que l’alumnat té un contracte o una beca-contracte amb l’empresa a la qual dóna servei, per tant cobra per aquesta prestació de servei.

Per tant, tothom hi guanya: l’empresa, que té l’oportunitat de formar en la seva cultura els joves treballadors a un cost reduït; l’alumnat, que aprèn de forma pràctica i a més rep un petit salari; els centres educatius, que es projecten i coordinen amb el món de l’empresa.

La formació dual al nostre centre s’oferta a tots els Cicles Formatius, tant de Grau Mig com de Grau Superior:

Més informació

La formació dual permet a l’alumne l’oportunitat de realitzar una estada remunerada a una empresa, a través de la qual pot ser avaluat i reconegut acadèmicament a partir dels aprenentatges assolits a l’empresa col·laboradora. Són 900h de formació Dual a l’empresa i a l’Institut s’assisteix parcialment, deixant de cursar el mòdul de projecte/síntesi (231h) a 2n curs.

La formació dual comportarà:

-Cursar 100h del Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) a partir del tercer trimestre del primer curs acadèmic que s’avaluarà amb APTE/NO APTE.

-Compatibilitzar les classes al centre educatiu amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca formativa o contracte de formació en alternança a partir de setembre, i durant tot el segon curs.

 

Horaris

Actualment les places ofertades en els Cicles de Grau Superior al Ferran Tallada són en horari de matí, de manera que el 2n curs l’alumnat haurà d’estar matriculat en torn de tarda. 

En el cas del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència que s’oferta únicament horari de matí, disposem de places Dual en horari de tarda.

Més informació a Gencat.cat.