Organització de l’institut

Equip directiu

Directora: Gemma Torres

Direcció d’Estudis ESO/BATX:  Manel Tenes

Direcció d’Estudis adjunta d’FP Serveis a la comunitat: Herminia Molins

Direcció d’Estudis adjunta de BAtx esportius: Laura Flaqué     

Coordinadora Pedagògica: Mònica Pons

Secretària Acadèmica: Judith Puerta

 

Coordinadors

Ensenyament Secundari Obligatori: Oliver Perales

Batxillerats: Estefania Medrano

Coordinadora Tallers FP: Àngels López

FP Dual: Anna Montes

Coordinador  IS: J.L.Montoya 

Coordinadora EDIN: Ana Merino

Coordinació APSD: Natàlia Sánchez

Coordinació FCT: Anna Paredes

Coordinació Sanitat i Orientació: Josefina Bea

Activitats de seguiment escolar: Nati Tobella

Coordinació digital: David Sánchez

Coordinació Lingüística: Albert Hoyo

Coord. de Projectes Europeus: Silvia Maymó

Coordinació d’Esportistes: Laura Flaqué

Coordinació de Qualitat: Ana Merino

Prevenció de Riscos Laborals: Raimon Bagués

Associació Esportiva Escolar: Fina Prat

Departaments

Cap Departament de Ciències:  Silvia Maymó

Cap Departament de Lletres i Llengües Estrangeres: Marta Salillas

Cap Departament d’Expressió: Nativitat Tobella

Cap Departament d’Integració Social: Núria Vila

Cap Departament d’Educació Infantil i APSD:  MªJesús Rocabert 

Cap Departament FOL i Borsa de treball: Maria Soriano i Lou Rofes

Cap Departament d’Orientació: Josefina Bea 

 

Altres

Psicopedagoga: Josefina Bea

Atenció als Esportistes: Laura Flaqué