L’Institut Ferran Tallada té 5 grans trets d’identitat:

L'Esport

A l’Institut Ferran Tallada oferim educació obligatòria i post obligatòria per a esportistes federats, treballem conjuntament amb Clubs i Federacions per adaptar horaris i currículum per compaginar els estudis amb les seves carreres esportives. A més, tenim un ampli ventall de serveis esportius en els programes culturals i en les activitats complementàries per a tots els alumnes.

Serveis a les persones i a l'educació

Els cicles formatius que oferim configuren un centre que treballa a l'entorn de l'educació, el lleure, la salut l’atenció a les persones i l'esport, en consonància amb els nostres valors.

Sostenibilitat i medi ambient

L'Institut Ferran Tallada destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i la contribució a les ODS. Amb una clara consciència de la importància de cuidar el nostre entorn, l'institut implementa iniciatives per reduir la seva empremta ecològica. Des de pràctiques quotidianes, com el reciclatge i l'estalvi d'energia, fins a projectes més amplis centrats en l'educació ambiental, l'escola promou activament la responsabilitat ambiental entre els seus estudiants.

Entorn barri i ciutat

L’entorn social és un recurs educatiu de primer ordre, per això, l’Institut Ferran Tallada col·labora activament amb el barri de Horta-Guinardó i els seus agents cívics com son l’Espai Jove Boca Nord i la Boca Ràdio. Col·laborem també amb altres centres educatius com, entre altres, l'escola Coves d’en Cimany, l'Escola Taller Sant Camil, el centre residencial d'acció educativa (CRAE) Fàtima i diverses Escoles Bressol Municipals del barri.

Dimensió europea

Estem implicats en Projectes Educatius Europeus realitzant activitats amb institucions d’altres països europeus com són treballs conjunts de professorat, acollida d’alumnes estrangers amb el Programa Comenius, intercanvis lingüístics o estades de formació professional amb l’ERASMUS de FP. L’objectiu es desenvolupar la comprensió i el sentiment de pertànyer a una comunitat comú, Europa, i remarcar actituds com la promoció de l’acceptació de diferències, el reconeixement de similituds i d’interaccions i la lluita contra els prejudicis, l’exclusió i la violència.