Ferran Tallada i Comella (1881-1937) és, ben segur, un dels grans oblidats. Acabada la carrera d’enginyer industrial el 1902 fou catedràtic de Càlcul i Mecànica Racional a l’Escola d’Enginyers de Barcelona des del 1907 fins a la seva mort, que s’esdevingué el 1937.

Professor també de la Universitat Industrial, fou membre de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona i autor d’unes Lecciones de cálculo integral. Va escriure a la “Revista Tecnológico Industrial” i a “La Vanguardia”, des d’on s’esforçà a donar una visió entenedora de la teoria relativista alhora que polemitzava amb els que la rebutjaven. En un dels articles recordava que “el escándalo… es un fenómeno que se reproduce siempre que nace una nueva teoría, y cualquiera que ha ojeado la historia de la ciencia  recordará las polémicas apasionadísimas a que dieron lugar, en particular el cálculo infinitesimal y la ley de la gravitación universal. Pero poco a poco el clamoreo se va amortiguando”; mots que evoquen els de Max Plank quan, observant la reacció que havia generat la seva teoria dels quanta, comentà: “… una veritat nova no prevé mai a triomfar convencent-ne els adversaris i fent-los caure la bena dels ulls, sinó més aviat perquè finalment aquests adversaris es van morint l’un darrera l’altre i la nova generació es va familiaritzant amb la veritat”. Fet, per altra part, que constata Kuhn en parlar del canvi de paradigmes científics.

quisom-ferrantallada-institutpublic

Tallada va ampliar estudis a París i presentà qualques memòries a l’Acadèmia de les Ciències, entre les quals citarem la de la recepció, Consideraciones acerca del espacio (1914) i la darrera, que correspon a l’any 1936, Representació de funcions.

El treball professional de Ferran Tallada va ser àmpliament reconegut desprès de la seva mort: l’any 1955, la Universitat de Barcelona va donar el seu nom a la Càtedra d’Energia Nuclear que en aquell moment varen crear. Uns anys abans, el 1952, l’antiga escola Arnau de Vilanova, ubicada a l’edifici del Rellotge de la Plaça Espanya, va canviar de nom convertint-se en l’escola “Ferran Tallada” que som ara.

L’any 1991, amb motiu de les obres de la Barcelona Olímpica, l’Institut Ferran Tallada va canviar d’ubicació a la nostra actual al Turó de la Rovira, on prèviament estava ubicada l’escola Tramuntana.