Vols conviure amb la natura, fer activitats per la muntanya, aprendre a ser guia de BTT, de senderisme, d’equitació i d’embarcacions? Doncs segur que aquest és el teu cicle!

En el cicle de Guia en el medi natural i en el lleure aprendràs a planificar diferents tipus de rutes per la natura ja siguin a peu, amb bicicleta, amb embarcacions, a cavall o per la neu, tenint molt present la seguretat per tothom. En aquesta formació, en estar en contacte amb la natura, s’ha de treballar la responsabilitat, els coneixements, la condició física i les habilitats comunicatives per aprendre amb més qualitat.

Què estudiaré?

El CFGM de Guia en el medi natural i temps de lleure et capacitarà per dissenyar i portar a terme la conducció de grups en espais naturals: terrenys nevats tipus nòrdic, muntanya de nivell baix i mig, rutes de senderisme, rutes amb BTT, rutes amb embarcacions i rutes a cavall.

També es dinamitzen activitats de temps de lleure per tot tipus de participants, en instal·lacions d’oci i aventura, en el medi aquàtic, sempre tenint en compte el respecte a la natura i assegurant la qualitat de l’ensenyament d´aquest cicle.

Són uns estudis principalment pràctics, que et permetran estar en contacte amb la natura i fer esport! Com que una gran part del temps es fa a l’exterior, el CFGM de Guia en el medi natural i temps de lleure es realitza durant la franja horària de matins.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Avantatges de cursar el CFGM de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure al Ferran Tallada:

 • Pràctiques en empreses
 • Accés a un Cicle Superior
 • Inserció laboral a través de la borsa de treball
Material necessari

A continuació trobareu els llistats amb el material necessari per cursar el CFGM de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure al Ferran Tallada:

NO ÉS NECESSARI adquirir cap bicicleta el primer any, ja que la matèria de BTT s'imparteix el 2n any.
Sortides professionals:

La superació del cicle formatiu de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure permet accedir al món laboral com a:

 • dissenyador o dissenyadora d’itineraris terrestres fins a muntanya mitjana;
 • dissenyador o dissenyadora d’itineraris eqüestres fins a muntanya mitjana;
 • dissenyador o dissenyadora d’itineraris amb bicicleta per terrenys de fins a muntanya mitjana;
 • dissenyador o dissenyadora d’itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx;
 • dissenyador o dissenyadora i organitzador o organitzadora d’activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural;
 • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments amb bicicleta;
 • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres;
 • guia en activitats de senderisme, muntanyisme per muntanya baixa i mitjana, travessia per muntanya baixa i mitjana, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes;
 • guia de barrancs de dificultat baixa;
 • guia d’espeleologia de dificultat baixa;
 • guia d’itineraris amb bicicleta de muntanya;
 • guia d’itineraris de cicloturisme;
 • guia d’itineraris a cavall;
 • guia d’itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx;
 • monitor o monitora de temps lliure educatiu infantil i juvenil;
 • monitor o monitora de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escoles, i d’aules i escoles de natura;
 • monitor o monitora d’activitats en el marc escolar;
 • monitor o monitora d’instal·lacions d’oci i aventura;
 • socorrista en llacs i embassaments;
 • socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica;
 • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural;
 • socorrista en activitats nàutiques i esportives;
 • socorrista en platges fluvials.
Sortides acadèmiques:

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova general d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés amb 19 anys o els compleixen l’any de realització de la prova o bé tenen el títol de batxiller o batxillera, i 
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

Requisits d’accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.