Batxillerat + Cicle Mitjà Salvament i Socorrisme (SOS)

DOBLE TITULACIÓ EN 3 ANYS

Doble titulació que inclou:
  • Batxillerat cientifico-tecnológic o humanístic-social
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme aquàtic
  • Distribució curricular en 3 anys
Avantatges del Batxillerat Esportiu de SOS
Requisits d’accés
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics)
  • Cal fer una prova d'accès específica per poder accedir a aquest curs. L'alumnat ha d'estar inscrit a les proves i tenir un resguard de la inscripció per a poder fer la matrícula.
  • Info sobre la prova específica de SOS
Sortides professionals de SOS
Continuïtat acadèmica
  • Accedir a un grau mitjà o superior de formació professional,
  • Accedir al grau superior de la modalitat esportiva escollida
  • Accedir a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés)
Organització curricular del Batxillerat Esportiu

1r ANY

1r de Batxillerat + Nivell 1 SOS

2n ANY

1r de Batxillerat + Nivell 2 SOS

3r ANY

2n de Batxillerat

T'animes?

Preinscripció curs 2023-2024
Dates clau:
  • Preinscripció: del 12 al 18 d’abril de 2023
Informacio important:

S’ha de fer la preinscripció al cicle esportiu i reservar plaça pel  Batxillerat Esportiu en el moment de fer la preinscripció.