El batxillerat són estudis postobligatoris als que s’accedeixen amb la superació de l’ESO. És a dir, a partir dels 16 anys.

Al Ferran Tallada oferim les modalitats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca.

Matèries comunes
Específiques de modalitat:
Ciències i Tecnologia
Específiques de modalitat:
Humanitats i Ciències socials
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Ciències per al món contemporani
 • Història de la filosofía
 • Història a més de la tutoria.
 • Tutoria
 • Biologia
 • Química
 • Física
 • Matemàtiques
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient
 • Tecnologia Industrial
 • Electrotècnia
 • Dibuix Tècnic.
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Economia
 • Economia de l’empresa
 • Grec , Llatí
 • Geografia
 • Literatura universal
 • Literatura catalana i Literatura castellana.
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani

Dins dels estudis de Batxillerat, els alumnes han de presentar un treball d’investigació relacionada amb una matèria de la modalitat del Batxillerat estudiada, interessos personals o aficions.

Es comença a definir durant el primer curs i es presenta abans que finalitzi el segon trimestre del segon curs. El treball de recerca equival a 2 crèdits, compta com una matèria més que cal aprovar i representa el 10% de la qualificació final de Batxillerat.

Més informació: