El batxillerat són estudis postobligatoris als que s’accedeixen amb la superació de l’ESO. És a dir, a partir dels 16 anys.

Al Ferran Tallada oferim les modalitats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca.

Matèries Batxillerat

Matèries comunes
Específiques de modalitat:
Ciències i Tecnologia
Específiques de modalitat:
Humanitats i Ciències socials
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física (només a 1r)
 • Filosofia (només a 1r)
 • Història de la filosofia (només a 2n)
 • Història (només a 2n)
 • Tutoria
 • Biologia
 • Química
 • Física
 • Matemàtiques
 • Tecnologia Industrial
 • Dibuix Tècnic.
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Economia
 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Literatura universal
 • Literatura castellana
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani

Matèries Optatives

1r curs
2n curs
 • Creació literària
 • Comunicació audiovisual
 • Robòtica
 • Reptes científics
 • Biomedicina
 • Fundaments de l'empresa
 • ODS. Població i prosperitat
 • ODS. Entorn sostenible
 • ODS. Justícia, pau i corresponsabilitat

Dins dels estudis de Batxillerat, els alumnes han de presentar un treball d’investigació relacionada amb una matèria de la modalitat del Batxillerat estudiada, interessos personals o aficions.

Es comença a definir durant el primer curs i es presenta abans que finalitzi el segon trimestre del segon curs. El treball de recerca equival a 2 crèdits, compta com una matèria més que cal aprovar i representa el 10% de la qualificació final de Batxillerat.